Press "Enter" to skip to content

Fizyk medyczny i inżynier kliniczny – praca na rzecz zespołów multidyscyplinarnych

dr inż Dominika Oborska-Kumaszyńska

Lider fizyków (Lead of Physics)

Cancer Centre London, 49 Parkside, Wimbledon, London SW19 5NB, Wielka Brytania, dominika.oborska-kumaszynska@cancercentrelondon.co.uk

Każdego ranka wchodzę do pracy przez poczekalnię pełną pacjentów, z przekonaniem, że jeśli zrobimy tego dnia to, co robimy dobrze, pacjenci ci będą lepiej leczeni.

Fizyka medyczna ma długą i ugruntowaną tradycję w radioterapii. Inżynieria kliniczna zaczęła istnieć w tej dziedzinie dużo później. Role tych dwóch specjalizacji w onkologii zmieniały się wraz z rozwojem technologii i technik terapeutycznych. Ich udział we współczesnej onkologii stał się partnerski do specjalizacji klinicznych, ze względu na wzajemne powiązania i daleko idącą integrację aspektów klinicznych i technicznych. Specjaliści zajmujący się dziedzinami mającymi zastosowanie w medycynie stanowią niewielki procent ogółu pracowników służby zdrowia (5%, a fizycy medyczni i inżynierowie kliniczni tylko 1%, dane z UK), przy jednoczesnym przypisaniu ich pracy determinowania jakości w 80-90% badań diagnostycznych oraz terapii związanych z zastosowaniem promieniowania jonizującego. Jako zarejestrowani specjaliści kliniczni i praktycy, odgrywają w opiece medycznej fundamentalną rolę w zapewnieniu stosowania właściwych technologii medycznych u właściwego pacjenta, we właściwy sposób, we właściwym czasie. Budują z klinicystami partnerstwo w procesie zarządzania procedurami medycznymi, aby uzyskać najlepszy wynik w zakresie diagnostyki i terapii. Wielu fizyków medycznych i inżynierów klinicznych podejmuje tę rolę w relacji z konkretnymi pacjentami w ramach codziennej praktyki klinicznej albo „praktycznie” z indywidualnymi pacjentami lub „za kulisami” procedury medycznej, zapewniając jej jakość i bezpieczeństwo. Wielu z nich ma również wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w projektowaniu i wprowadzaniu zmian w praktyce klinicznej, dostosowanych do lokalnych warunków i potrzeb. Fizycy medyczni i inżynierowie kliniczni z definicji realizują swoje zadania w praktyce medycznej w warunkach interdyscyplinarności i wielodyscyplinarności. Często dzieje się to na styku różnych dziedzin medycznych, które biorą udział w schemacie diagnostycznym i terapeutycznym, i w przypadku których fuzja wiedzy oraz działań klinicznych prowadzi do tworzenia najbardziej skutecznych skojarzonych procedur medycznych. Bardzo często fizycy medyczni i inżynierowie kliniczni muszą w swojej praktyce zarządzać integracją tych metod, dobraniem najlepszych technologii . . .

Pełna treść po darmowej rejestracji/zalogowaniu tutaj)