Press "Enter" to skip to content

O czasopiśmie

„Onkologia.pro” stanowi tytuł komplementarny do istniejącej oferty wydawniczej, łącząc środowisko lekarskie wokół szerokiego spektrum diagnostyki i terapii onkologicznej. To opiniotwórczy interdyscyplinarny tytuł łączący szerokie onkologiczne środowisko lekarzy – radiologów, patomorfologów, chirurgów onkologicznych, onkologów klinicznych, radioterapeutów, hematologów, genetyków klinicznych, ginekologów onkologicznych, urologów, dermatologów, psychiatrów, specjalistów medycyny nuklearnej, rehabilitacji medycznej, medycyny paliatywnej i innych specjalizacji włączonych w proces diagnostyki i leczenia nowotworów.

„Onkologia.pro” oferuje przystępną w odbiorze, skondensowaną wiedzę w języku polskim, przekazywaną przez największych ekspertów w swoich dziedzinach. Publikujemy wywiady oraz artykuły przeglądowe i poglądowe.

Nota prawna
Czasopismo „Onkologia.pro” jest skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).