Press "Enter" to skip to content

Kontakt

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief
dr Łukasz Matulewicz
email: l.matulewicz@onkologia.pro

Z-ca Redaktora Naczelnego / Editor
mgr inż. Jacek Lewandowski
email: j.lewandowski@onkologia.pro

Adres Redakcji
ul. Mariana Haisiga 2/2
54-705 Wrocław
tel. + 48 604 586 979
email: j.lewandowski@onkologia.pro

Wydawnictwo/ Publishing house
Wydawnictwo PRO Sp. z.o.o.
ul. 11 Listopada 22
41-303 Dąbrowa Górnicza
KRS 0000893568, REGON 388608956, NIP 6292499729
email: biuro@onkologia.pro