Press "Enter" to skip to content

Terapie CAR-T odnoszą największe sukcesy w nowotworach hematologicznych

– wywiad z dr. hab. Radosławem Zagożdżonem

ŁUKASZ MATULEWICZ: Rozmawiam z Panem dr. hab. Radosławem Zagożdżonem, Kierownikiem Zakładu Immunologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gratulujemy wygranego konkursu na dofinansowanie w kwocie 100 mln zł, organizowanego przez Agencję Badań Medycznych na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie, którego liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, a Pan Profesor Kierownikiem Projektu. Proszę powiedzieć o szczegółach tego przedsięwzięcia.

RADOSŁAW ZAGOŻDŻON: Bardzo dziękuję w imieniu całego Zespołu pracującego nad projektem CAR-NET. Rzeczywiście pełnię zadania Kierownika tego projektu z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest instytucjonalnym liderem Konsorcjum. Należy jednak zaznaczyć, że jest to wybitnie rozbudowany projekt z udziałem czołowych ekspertów z kilkunastu placówek leczniczych i naukowych z całej Polski. Głównym Badaczem projektu jest Pan Profesor Sebastian Giebel, który jednocześnie nadzoruje wszystkie działania w sferze prób klinicznych w projekcie CAR-NET. Mamy też obszar zajmujących się stworzeniem w Polsce ośrodków wytwarzania w standardzie klinicznym produktów CAR-T oraz zadania mające na celu opracowanie praktycznie od zera polskich leków CAR-T o podobnej skuteczności do obecnie istniejących, a przy tym w znacznie korzystniejszej cenie. Ostatnim obszarem są badania przedkliniczne nad nowatorskimi strategiami z dziedziny CAR-T, nie tylko w leczeniu nowotworów, i to zadanie koordynowane jest przeze mnie.

Jakie jest uzasadnienie stosowania terapii CAR-T i którzy pacjenci mogą zostać zakwalifikowani do tej terapii?

– W bardzo ogólnym zarysie, terapie CAR-T są przełomowymi strategiami, w których do komórek układu odpornościowego (np. limfocytów T) izolowanych od pacjenta z nowotworem lub osoby zdrowej wprowadza się w laboratorium materiał genetyczny dla bardzo finezyjnych syntetycznych białek, nazywanych chimerowymi receptorami antygenowymi (CAR) i następnie takie modyfikowane limfocyty podaje się do krwi pacjenta. Białka CAR są tak zaprojektowane, aby na powierzchni komórki docelowej rozpoznać konkretne białko (np. cząsteczkę CD19), a następnie aktywować limfocyt T do zabicia tej komórki docelowej. W ten sposób więc możemy precyzyjnie usunąć z organizmu konkretny typ komórek, np. komórki tych białaczek lub chłoniaków, które mają na swojej powierzchni czą- steczkę CD19. Oznacza to, że pacjenci z takimi chorobami mogą potencjalnie być kwalifikowani do terapii CAR-T. W praktyce jednak terapie CAR-T stosowane . . .

Pełna treść po darmowej rejestracji/zalogowaniu tutaj)