Press "Enter" to skip to content

Poziomy referencyjne – nowe podejście

mgr inż Ryszard Kowski

Przewodniczący Komisji ds. Technicznych i Legislacyjnych PLTR

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny ŁOŚ Sp. z o.o., ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź, tel. +48 42 632 89 23, rkowski@wp.pl

ALARA. Każdy, kto miał choć trochę styczności z promieniowaniem, radiologią czy radioterapią, spotkał się z tym, jak mantra powtarzanym na wszelakich szkoleniach, słowem – akronimem. Każdy z nas natychmiast przetłumaczy kryjące się w nim hasło: TAK NISKO, JAK TO ROZSĄDNIE MOŻLIWE. Czyli ochrona radiologiczna? Czy tylko? Jaki pełny sens ma ta zasada?

Właściwie, jakby się zastanowić, to doskonałe motto życiowe. Tak niska dawka, jak to ROZSĄDNIE możliwe. Tak niskie wydatki, jak to ROZSĄDNIE możliwe. Tak mało wysiłku, jak to ROZSĄDNIE możliwe. Tak małe działania organizacyjne, jak to ROZSĄDNIE możliwe… Cały klucz do tej zasady tkwi w słowie ROZSĄDNIE. Bo wszystko zależy od celu, jaki chcemy osiągnąć.

Diagnostyka obrazowa rentgenowska

Stworzyć obraz, który będzie niósł informację adekwatną do problemu klinicznego. Zatem pole wiązki musi objąć cały obszar istotny klinicznie. Parametry ekspozycji muszą być właściwie dobrane, by z wystarczającą dokładnością (wielkość ogniska optycznego, układ odległości detektor – pacjent – źródło promieniowania, odpowiedni algorytm i własności detektora, wystarczająco krótki czas ekspozycji) i kontrastem (właściwie dobrana energia kwantów – czyli napięcie i filtracja oraz dawka i algorytm, np. dla redukcji szumu) zobrazować określone struktury anatomiczne. A skoro wspomnieliśmy już o kontraście, to trzeba pamiętać, że dawka „niejedno ma imię”. To nie tylko dawka promieniowania (zależna praktycznie od wszystkich wspomnianych wyżej parametrów). To również dawka… środka kontrastującego, który, szczególnie w procedurach rentgenowskich, bywa wysoce nefrotoksyczny.

Radiologia zabiegowa

Sporo z powyższych zapisów dotyczy i tego obszaru działań. Są też pewne różnice, bo w tym wypadku mamy do czynienia z obrazem dynamicznym, niosącym nie tylko . . .

Pełna treść po darmowej rejestracji/zalogowaniu tutaj)