„Onkologia.pro” – prenumerata czasopisma cyfrowego PDF (4 wydania, w tym 1 numer gratis)

90,00 

Opis

„Onkologia.pro” – prenumerata czasopisma w wersji elektronicznej (4 wydania, w tym 1 numer gratis, linki do pobrania pliku PDF).