Press "Enter" to skip to content

Wspomnienie o Prof. dr. hab. Leszku Miszczyku

Prof.LeszekMiszczyk
Prof. dr hab. Leszek Miszczyk (fot. Bogdan Łoziński)


Prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk zginął tragicznie w wypadku drogowym 11 maja 2021 roku w drodze na konsultacje chorych w Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, w którym przed 25 laty utworzył Międzydyscyplinarny Zespół Guzów Kości, od lat aktywnie przez niego kierowany.

Nagle i niespodziewanie odszedł jeden z uznanych w kraju i społeczności międzynarodowej onkologów – specjalistów radioterapii. Od ukończenia studiów, czyli od ponad 30 lat, prof. L. Miszczyk nieprzerwanie pracował w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach. Wiedzę, doświadczenie i umiejętności w dziedzinie radioterapii doskonalił w uznanych ośrodkach europejskich i amerykańskich. Był m.in. uczniem prof. Emmanuela van der Schuerena w Leuven, twórcy nowoczesnej radioterapii europejskiej. Przeszedł wszystkie kolejne etapy awansu zawodowego i naukowego, uzyskując w 2008 roku tytuł profesora dr. hab. n. med. Od ponad 20 lat kierował Zakładem Radioterapii gliwickiego Oddziału Instytutu. W połowie lat 90. został powołany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu na eksperta i organizatora szkoleń z zakresu radioterapii dla lekarzy z krajów Afryki, Ameryki Południowej i Azji.

Profesor Leszek Miszczyk był autorem ponad 170 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych krajowych i anglojęzycznych periodykach naukowych, w około połowie będących na liście filadelfijskiej, uzupełniając je o ponad 200 wykładów wygłoszonych na konferencjach i zjazdach międzynarodowych. Najważniejszym elementem całej jego działalności naukowej był fakt, że wszystkie dotyczyły klinicznej radioterapii i poszukiwania coraz bardziej skutecznych metod leczenia. Chory na nowotwór był jego głównym, jeżeli nie jedynym, obiektem zainteresowania. Wdrożył do praktyki szereg nowoczesnych metod radioterapii. Zainicjował i wdrożył dozymetrię in vivo w realizację radioterapii, nowoczesne techniki radioterapii 3D, radioterapii stereotaktycznej, CyberKnife. Wykorzystał radioterapię w leczeniu wielu schorzeń nienowotworowych, będąc pionierem w wykorzystaniu radioterapii w leczeniu choroby Parkinsona. W zakresie radioterapii nienowotworowej był jednym z kilku światowych liderów.

Te wszystkie powyżej wymieniowe suche fakty nie oddają w pełni Jego osobowości. Leszek Miszczyk (specjalnie nie przywiązywał wagi do tytułów poprzedzających Jego nazwisko) był przede wszystkim człowiekiem niezmiennie i niezłomnie prawym. Wprawdzie nie należał do zbyt rozmownych, ale była w nim empatia do każdego, nie tylko współpracowników. Nigdy nikomu, kto się do niego zwrócił, nie odmówił rady lub pomocy, jeżeli jej potrzebował. Był nie tylko szanowany, ale co ważniejsze – ogromnie lubiany przez wszystkich. I to jest dla nas niepowetowana strata, że tak wspaniałego człowieka nie ma już wśród nas.

Prof. dr hab. Bogusław Maciejewski i przyjaciele