Press "Enter" to skip to content

Powitanie

Szanowni Państwo,

nadszedł ważny moment. Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu pierwszy numer czasopisma „Onkologia.pro”.

„Onkologia.pro” to tytuł interdyscyplinarny łączący szerokie onkologiczne środowisko lekarzy – radiologów, patomorfologów, chirurgów onkologicznych, onkologów klinicznych, radioterapeutów, hematologów, genetyków klinicznych, ginekologów onkologicznych, urologów, dermatologów, psychiatrów, specjalistów medycyny nuklearnej, rehabilitacji medycznej, medycyny paliatywnej i innych specjalizacji włączonych w proces diagnostyki i leczenia nowotworów.

Wierzymy, że „Onkologia.pro” będzie stanowić platformę wymiany wiedzy z zakresu onkologii dla wszystkich tej wiedzy poszukujących. Dlatego zapraszamy szerokie środowisko onkologiczne do dyskusji na łamach czasopisma.

Jako redakcja jesteśmy dumni, mogąc publikować teksty znakomitych Autorów.

Na wstępie zapraszam Państwa do lektury artykułu Profesora Jerzego Waleckiego i Współpracowników, którzy wprowadzają nas w świat innowacyjnej radiogenomiki.

W artykule Ryszarda Kowskiego przeczytają Państwo o poziomach referencyjnych w diagnostyce i radioterapii.

W temacie medycyny nuklearnej nie mogło zabraknąć Profesora Leszka Królickiego w szerokim przeglądzie zastosowań medycyny nuklearnej w onkologii.

O patologiach przytarczyc przeczytają Państwo w artykule Profesora Jacka Gawrychowskiego.

Interesujące spostrzeżenia z onkologii klinicznej znajdą Państwo w artykule Doktora Wiesława Bala.

Wywiad z Profesorem Radosławem Zagożdżonem wprowadza w zagadnienie innowacyjnej immunoterapii CAR-T w Polsce.

Bardzo ciekawego wywiadu udzielił nam Profesor Bogusław Maciejewski. Rozmawiamy o prawnikach, dawkach i wychodzeniu poza schemat w radioterapii.

Kolejna ciekawa rozmowa, trochę w kontrze, to wywiad z Doktorem Piotrem Wojcieszkiem. Barwnie, dosadnie i z wieloma istotnymi odniesieniami do przełomowych wyników badań w brachyterapii.

O istotnej roli fizyka i inżyniera medycznego w onkologii dowiedzą się Państwo z artykułu Doktor Dominiki Oborskiej-Kumaszyńskiej.

Na koniec bardziej humanistycznie, ale nie mniej istotnie – o psychologii pacjenta onkologicznego w artykule Błażeja Mleczko.

Życzę Państwu dobrej lektury!

dr Łukasz Matulewicz Redaktor naczelny „Onkologia.pro